Översikt

September

 • 2.9 Juristförbundets gulisinfo + halarprövning
 • 3.9 Finding fuksi
 • 4.9 Gulisintagning tillsammans med SF-klubben | Anmälan: ?
 • 6.9 Borenius guliskryssning i Helsingfors | Anmälan: 30.8 kl. 12 till styrelsen@stadga.fi
 • 9.9 Pizza och spelkväll i Domvillan
 • 10.9 How to study?
 • 11.9 Back 2 School med SF, KK, MK
 • 12.9 Gulissitz | Anmälan: ? (gulisar anmäler sig på Juristförbundets gulisinfo den 2.9) 
 • 17.9 Gulisexkursion till Helsingfors | Anmälan: 2.9 kl. 12 till styrelsen@stadga.fi
 • 18-22.9 Stadga goes S:t Petersburg | Anmälan: 2.9 kl. 9.00 i Gados nedre aula
 • 28.9 Sitz | Anmälan: ?

Oktober

 • 19-20.10 Stadga XXIII