BLOGGEN

Presentation av styrelseposterna- Evenemangsansvarig

Styrelseposterna kommer under veckan att presenteras på Stadgas blogg. Idag är det dags för Amanda Prykäri att berätta om evenemangsansvariges uppgifter. Vill du ha en mer utförlig beskrivning av posterna är du varmt välkommen på höstmötesinfo 13 november kl. 18.00 i Domvillan.

Vilka har dina uppgifter varit under styrelseåret?
På mitt ansvar har varit att ordna de mindre seriösa evenemangen, främst i form av sitzer, sportverksamhet samt övriga aktiviter. Förutom detta, har jag också fungerat som ordförande för pulkakommittén och viceordförande för årsfestkommittén. En stor del av styrelsearbetet går också åt att representera föreningen, så att vara på plats på årsfester och andra kalas har varit en stor del av det hela!

Hur kommer denna post eventuellt förändras inför nästa år?
Evenemangsansvariges post kommer inte att ändras, men meningen är att evenemangsansvarigas samt årsfestansvarigas arbetsfördelning skall bli jämnare. Styrelsens förslag är att ändra på den nuvarande årsfestansvarigas post och samtidigt jämna ut uppgiftsfördelningen i styrelsen. Detta får ni läsa mera om senare! I och med denna förändring skulle evenemangsansvariga ha lite mera tid på att fokusera på att utveckla evenemang och samarbetsmönster.

IMG_4199
Vad är det mest utmanande med din post?
Personligen tycker jag att det svåraste hittills har varit den gången jag ville delta i förberedandet av sitzmaten. Jag kämpade hela natten och morgonen med att laga pannkaka, och feedbacken av Emilia var ”det var den sämsta pannkakan jag någonsin ätit”.

Vad är mest givande med din post?
Man får med ganska fria händer att prova på vad som helst, och det är inte världens undergång om något skiter på sig. Stresshanteringsförmågan har definitivt utvecklats under årets lopp! Det som jag ändå är mest tacksam för är alla de nya människor jag fått träffa, vilket jag inte hade haft möjlighet till i samma utsträckning om jag inte åtagit mig detta uppdrag. Ett år av festande har också varit riktigt kul, sju sillisar senare är jag dock inte helt övertygad om att mina hjärnceller tycker detsamma.

IMG_6328
Hurdan borde man vara som person för att passa bra till uppdraget?
Matlagningskunskaper och kreativitet skulle väl vara användbart för denna post, men man klarar sig tydligen också utan. Att ha viljan att arbeta för att föra föreningen framåt är ändå det viktigaste, och orken att springa på olika evenemang för att representera föreningen är ett måste!

Behövs förkunskaper?
Det är ju inte rocket science att ordna sitzer, så förkunskaper krävs ej. Före jag tillträdde posten hade jag själv inte en enda sitz i bagaget som jag skulle ha minnen från… Viktigast är att ha viljan och kunskapen att lära sig, samarbeta med andra och kunna ta emot kritik. Ett B-körkort och en bil till sitt förfogande är riktigt användbart!

Favoritminne från stysseåret?
Ett favoritminne var nog från vappen när det var Stadgas tur att ordna ESF-Challenge. Efter månaders stress och förberedelser av projektet blev evenemanget slutsålt och slutresultatet var en succé! Det var också fantastiskt kul att få arbeta med folk från andra ämnesföreningar, och att se att alla som var med och hjälpte faktiskt gav sitt allt i snöstormen, var en helt otrolig känsla. För övrigt har jag nog aldrig ångrat att jag vågade säga ja till uppdraget. Att få se resultatet av vårt arbete och utveckling av föreningen, och dessutom få dela det med världens finaste människor, är jag ytterst tacksam för.

IMG_6648

 

Presentation av styrelseposterna- Informationsansvarig

Styrelseposterna kommer under veckan att presenteras på Stadgas blogg. Idag är det dags för Maija Engblom att berätta om vad man har för uppgifter som informationsansvarig. Vill du ha en mer utförlig beskrivning av posterna är du varmt välkommen på höstmötesinfo 13 november kl. 18.00 i Domvillan.

Vilka har dina uppgifter varit under styrelseåret?
Informationsansvariges främsta uppgift är att förmedla nödvändig information och hålla föreningens medlemmar uppdaterade om olika evenemang som skulle kunna tänkas vara av intresse. Detta sköts via Stadgas olika informationskanaler som t.ex Facebook, Instagram, Snapchat, hemsidan, bloggen och mejl. Varje vecka ska det skickas ett veckomejl, i vilket det informeras om vad som är på gång i föreningen, Instagram och Facebook uppdateras vid Stadgas evenemang och hemsidan ska hålls uppdaterad. Jag har även hjälp till med att skriva en hel del evenemangstexter samt fixat evenemangen på Facebook. Därtill har jag även under året varit chefredaktör för vår medlemstidning Stadgaensium, som utkommer två gånger per år.

Hur kommer denna post eventuellt förändras inför nästa år?
Posten kommer att se likadan ut nästa verksamhetsår och vi rekommenderar att informationsansvarige fortsättningsvis ska vara chefredaktör för medlemstidningen.

IMG_4075
Vad är det mest utmanande med din post?
Styrelsearbetet tar upp mycket tid och infon har konstant små saker som ska göras som att svara på mejl, göra inlägg på sociala medier osv. De tekniska problemen har även lett till en hel del nervösa sammanbrott…

Vad är mest givande med din post?
Man har absolut möjlighet att vara kreativ både i skrift och bild. (T.ex. med Instagram, Stadgaensium, posters och hemsidan). Jag har också lärt mig en hel del nytt när det kommer till den tekniska biten. Sedan har självklart styrelsearbete i sig varit väldigt givande då jag fått möjligheten att träffa en massa nya människor, och ta del av en hel del evenemang jag annars inte skulle ha haft möjligheten att få uppleva.

IMG_4615
Hurdan borde man vara som person för att passa bra till uppdraget?
En engagerad, organiserad och social person som är beredd att lägga ner både tid och arbete för att jobba för föreningens utveckling. Det underlättar också om man är lite grann tekniskt kunnig och tycker om att uttrycka sig i skrift.

Behövs förkunskaper?
Egentligen inte, kan dock underlätta om man är lite tekniskt kunnig och tycker om att skriva.

Favoritminne från stysseåret?
Svårt att välja ett minne då ja har haft chansen att uppleva så mycket nytt och träffa så många nya människor, men vår första sitz, styssebytarsitzen i januari kommer jag dock ihåg som någonting väldigt lyckat! Vi hade lyckats med att fixa ett evenemang, jag hade lyckats informera om evenemanget samt öppna anmälan, det dök upp en hel del festsugna studerande på evenemanget, och vi fick senare under kvällen höra hur uppskattad sitzen hade varit! Det var första gången som jag kände att vi faktiskt kanske klarar av det här året i alla fall 🙂

Stadga Årsfest (261)_preview

 

Presentation av styrelseposterna- Exkursionsansvarig

Styrelseposterna kommer under veckan att presenteras på Stadgas blogg. Idag är det dags för Nina Roos att berätta om exkursionsansvariges uppgifter. Vill du ha en mer utförlig beskrivning av posterna är du varmt välkommen på höstmötesinfo 13 november kl. 18.00 i Domvillan.

Vilka har dina uppgifter varit under styrelseåret?

Under styrelseåret har det varit på mitt ansvar att organisera en stor och en liten utomlandsexkursion, samt en gulisexkursion till Helsingfors. Dessutom har jag ansvarat över den juridiska rådgivningen som vi ordnar i samarbete med Luckan och även fungerat som huvudansvarig för den reviderade sångboken.

Hur kommer denna post eventuellt förändras inför nästa år?
Enligt styrelsens förslag skulle det istället för exkursionsansvarig väljas en studieansvarig. I år har all intressebevakning och alla studierelaterade evenemang och seminarier fallit på ordförande, eftersom ordförande haft hand om akademiska kommittén. Styrelsen anser att det borde finnas en post som har som uppgift att ta hand om studierelaterade ärenden samt evenemang. Därför föreslår vi att studieansvarige skulle ta hand om den akademiska kommittén, och skulle därmed ta hand om den akademiska verksamheten. Till studieansvariges ansvarsområde skulle alltså höra studierelaterade exkursioner både inrikes- och utomlands, seminarier, och övriga tillställningar som t.ex. graduation party. Lilla och stora exkun skulle alltså också ordnas av studieansvarige, som skulle ha hjälp av resekommittén. Utöver detta skulle studieansvariga även tillsammans med ordförande bedriva intressebevakning för stadgeiternas bästa. Den slutliga uppgiftsfördelningen är förstås upp till nästa styrelse, men nuvarande styrelse skulle föreslå att huvudansvaret för alumniverksamheten fortfarande skulle vara på ordförande. Styrelsen skulle även föreslå att rättshjälpen vid Luckan skulle flyttas till en annan post, vårt förslag är sekreteraren. Vi anser att studieansvariges uppgifter skulle bilda en logisk helhet, och samtidigt jämna ut uppgiftsfördelningen i styrelsen.

Vad är det mest utmanande med din post?
Personligen tycker jag att det är svårast att hitta fungerande resemål som har intressanta besöksmål och ett passligt datum. Efter att man har slagit fast datumen och fått flyg och hostell bokat brukar allt rulla på ganska smärtfritt.

IMG_6425

Vad är mest givande med din post?
Det är alltid givande att se hur ett projekt man planerat länge blir till något konkret, var det sen i form av en exkursion, studiebesök eller sångbok. Juridiska rådgivningen överraskat mig också med hur intressant och givande det har faktiskt varit att ordna.

Hurdan borde man vara som person för att passa bra till uppdraget?
För att klara av sina uppdrag ska man ju såklart vara samvetsgrann, organiserad och färdig att representera ämnesföreningen. Att ordna exkursioner för en grupp människor förutsätter att man kan fungera som gruppledare, ta initiativ då det behövs och hålla tidtabeller.

rolloårsfest

 

Behövs förkunskaper?
Förkunskaper behövs inte för att fungera som exkursionsansvarig, men det underlättar ens arbete ifall man har erfarenhet av att ordna resor tidigare. Sen så tycker jag nog att det alltid är positivt ifall man har varit på Stadgas exkursioner själv och vet hur tidigare exkun har sett ut. Då vet man vad som har fungerat och var det finns rum för förbättringar.

Favoritminne från stysseåret?
Årets höjdpunkter har definitivt varit alla årsfesterna som man fått delta i, samt exkursionerna. För att välja ett minne så är det säkert från Stora exkun till Amsterdam då vi fick delta i firandet av King´s day.  Hela den dagen var i sig en fin upplevelse, och det kändes extrabra att något man hade planerat på så länge faktiskt blev verkligt.

Amsterdamexku

 

Presentation av styrelseposterna- Kassör

Styrelseposterna kommer under veckan att presenteras på Stadgas blogg. Idag är det dags för Ida-Maria Seger att berätta om kassörens uppgifter. Vill du ha en mer utförlig beskrivning av posterna är du varmt välkommen på höstmötesinfo 13 november kl. 18.00 i Domvillan.

Vilka har dina uppgifter varit under styrelseåret?
Mina huvudsakliga uppgifter är att göra upp budgeten, övervaka budgeten, sköta bokföringen och faktureringen. Som kassör har jag gjort upp budgeter för olika områden i föreningens verksamhet. Som kassör är man också aktiv inom kommittéverksamheten, framför allt årsfestkommittén. Som styrelsemedlem har också en av de viktigaste uppgifterna varit att representera föreningen utåt, vilket har varit mycket skoj.

Hur kommer denna post eventuellt förändras inför nästa år?
Posten i sej kommer inte att förändras till nästa år, men något jag rekommenderar för framtiden är att hela styrelsen skulle delta i planeringen av budgeten. Detta skulle underlätta hela årets verksamhet och ge en bra start på stysseåret.

IMG_6567

Vad är det mest utmanande med din post?
Det är svårt att säga vad som har varit mest utmanande. Allting har varit nytt och utmanande på sitt sätt, men kanske det mest krävande har varit att hålla budgeten i styr. Som kassör skall man hela tiden hålla öga på medelsanvändningen och veta hur mycket pengar det finns att använda. När styrelsen planerar föreningens verksamhet skall kassören alltid, med ett öga på budgeten, kunna ge en uppskattning på vad som är möjligt.. Det handlar om allting från flygen till Amsterdam till hur många hamburgare det skall finnas på Sillis.

Vad är mest givande med din post?
Mest givande i min post är när man ser resultatet av allting vi åstadkommit under året. Jag har också själv lärt mej nya saker och fått samarbeta med andra härliga styssemedlemmar. Fördelen med att vara kassör är också att man är insatt i alla styrelseposters ansvarsområden, eftersom det behövs pengar till det mesta. Det har också varit en riktig upplevelse att få representera Stadga på årsfester och lärt sig känna många olika personer och fått nya kontakter på flera håll. Samtidigt har man också fått en inblick i de andra Juridiska föreningarnas verksamhet.
Måst säga att det också är ganska givande att bokföra när man ser hur mappen växer under årets lopp..!

Hurdan borde man vara som person för att passa bra till uppdraget?
Jag skulle säga att det passar en person som tycker om att göra saker noggrant och är förberedd att lägga ner tillräckligt med tid på styrelseåret. Som kassör måste man också kunna vara bestämd, kunna säga nej och komma ihåg att budgeten kommer först! Samarbetskunskaper är också mycket viktiga så att allting går smidigt. Kassören skall också vara, så som alla andra styssemedlemmar, beredd på att representera föreningen aktivt och komma ihåg att ta det mesta ut av året!

IMG_4157

 

Behövs förkunskaper?
Det mesta lär man sig när man börjar med uppdraget, men som sagt underlättar det början av året mycket, ifall man har avlagt grundkursen i redovisning och vet hur bokföring fungerar. I uppdraget skall man klara av att göra en budget och också fullfölja den. Därför är det alltså en absolut förutsättning att kunna hålla koll på ekonomi, för att bli kassör.

Favoritminne från stysseåret?
Jag har många fina minnen från stysseåret, både från Stadgas egna evenemang och från alla de årsfester vi deltagit i under årets lopp! Hela styrelseåret kommer att vara oförglömligt med alla nya upplevelser. Det bästa har i varje fall varit att se resultatet av vårt arbete och att få dela det med de andra styssemedlemmarna och stadegiter!

 

IMG_5451

 

Presentation av styrelseposterna- Sekreterare

Styrelseposterna kommer under veckan att presenteras på Stadgas blogg. Idag är det dags för Emilia Rosenblad att presentera sekreterareposten! Vill du ha en mer utförlig beskrivning av posterna är du varmt välkommen på höstmötesinfo 13 november kl. 18.00 i Domvillan.

 

Vilka har dina uppgifter varit under styrelseåret?
Som sekreterare har jag skrivit protokoll på styrelse-och föreningsmöten, och det är sekreterarens uppgift att skriva verksamhetsberättelsen för året efter årets slut. Utöver dessa traditionella sekreteraruppgifter fungerar Stadgas sekreterare även som prepkurs-och rekryteringsansvarig. Att organisera årets prepkurs var min viktigaste uppgift, och under hösten har jag fokuserat på rekryteringsverksamheten, dvs. att få stadgeiter att åka till sina gamla gymnasier och berätta om rättsnotarieutbildningen, uppdatera powerpointer etc. Utöver det har jag hjälpt till och gjort saker där det behövts.

 

Hur kommer denna post eventuellt förändras inför nästa år?
Sekreterarens uppgifter kommer att hållas relativt likadana även nästa år, den förändring som (förhoppningsvis) kommer ske är att den juridiska verksamheten i Luckan faller på sekreteraren.

 

Vad är det mest utmanande med din post?
Det mest utmanande med sekreterarposten är utan tvekan att ordna prepkursen. Ifall man aldrig har försökt sig på att ordna en kurs för cirka 20 personer är det utmanande att förstå exakt vad som behövs för en lyckad kurs och hur mycket tid det tar att få fram allt material som behövs etc. Dock får man hjälp av sin kommitté och resten av styrelsen, vilket underlättar mycket. Att sedan se prepkursen lyckas är en otrolig känsla som lätt väger upp för allt arbete man lade ner på organiserandet.

IMG_4914

 

Vad är mest givande med din post?
Det mest givande med sekreterareposten för mig var rekyrteringsverksamheten och prepkursen. Att se prepkursen lyckas och få bra feedback för den är fantastiskt. Under prepkursen och gymnasiebesöken får man kontakt med massor av olika människor som har bestämt sig för att söka in till RN som vill prata, fråga och be om hjälp. Att sedan se dessa människor lyckas och vara med på listan av årets gulisar var en så härlig känsla för mig, det kändes som man faktiskt har åstadkommit någonting viktigt och kunnat hjälpa någon. Det gör all prepkursstress värt det.

 

Hurdan borde man vara som person för att passa bra till uppdraget?

Man behöver vara öppen, villig att hjälpa, positiv och social. Att ha någon form av stresshanteringsförmåga vore antagligen bra, men är tydligen inte ett måste. Personen ska ha viljan (och orken) att arbeta för Stadgas bästa och föra föreningen framåt.

IMG_4927

 

Behövs förkunskaper?
Protokoll lär man sig skriva, så här behövs inga förkunskaper. Kunskaper i svenska språket och grammatiken är ett plus. Själv hade jag aldrig försökt mig på att ordna någon form av kurs innan prepkursen och klarade mig relativt bra igenom det, så även detta lär man sig. Jag skulle dock rekommendera att man någon gång under sitt liv har varit på en prepkurs eller arbetar tillsammans med någon som gått på en så att man kan arbeta för att göra prepkursen ännu bättre än den varit tidigare.

 

Favoritminne från stysseåret?

Stysseåret har för mig gått lite i en dimma, och har inte speciellt många specifika minnesbilder. Hela året kommer dock förbli ett av mina favoritminnen; det har varit fantastiskt roligt, man har haft möjligheten att träffa en massa nya människor, stiga ur sin comfort zone, göra saker man annars inte fått möjlighet att testa och pusha sig själv till att lära sig en massa nytt. 11/10 would do again!

 

IMG_5552

 

Presentation av styrelseposterna- Ordförande

Styrelseposterna kommer under veckan att presenteras på Stadgas blogg. Först ut är givetvis ordförande! Vill du ha en mer utförlig beskrivning av posterna är du varmt välkommen på höstmötesinfo 13 november kl. 18.00 i Domvillan.

 

Vilka har dina uppgifter varit under styrelseåret?

Till ordförandes uppgifter hör att hålla i trådarna för styrelsens och föreningens verksamhet, och se till att allt rullar på enligt planerat. Ordförande sammankallar och leder både styrelse- och föreningsmöten. Som ordförande är man Stadgas huvudsakliga ansikte utåt, och bär därför huvudansvaret för samarbetet och kontakten med samarbetspartners och vänföreningar samt att representera föreningen på diverse evenemang. Att skicka e-post skulle jag våga påstå att är varje ordförandes dagliga sysselsättning. En annan viktig uppgift är att representera Stadga i Juristförbundets studerandeutskott (OVK). I OVK sitter årets och förra årets ordförande från alla juridiska ämnesföreningar. OVK sammanträder ca. en gång i månaden, och jobbar tillsammans med intressebevakning som berör alla juridikstuderande i Finland.

Hur kommer denna post eventuellt förändras inför nästa år?

I år har jag som ordförande haft hand om den akademiska kommittén, men tanken är att om vi väljer en studieansvarig så skulle akademiska kommittén förflyttas till den posten.

Vad är det mest utmanande med din post?

Som ordförande har man konstant många bollar i luften. Så de mest utmanande är att hålla reda på och hålla koll på allt, man måste konstant ha en bra helhetsbild av styrelsens och föreningens verksamhet.

Vad är mest givande med din post?

Att man har alla möjligheter att utveckla sig själv och föreningen. Efter ett år som ordförande besitter man kunskap och färdigheter man inte lär sig i bibban. Jag har t.ex. lärt mej massor om ledarskap, om att tala inför grupp och blivit mer insatt i högskolepolitik. Det bästa är nog ändå alla nya vänner och det sociala nätverket man utvecklar under året. Ett stort plus är även alla evenemang man får gå på, särskilt alla årsfester (och många årsfester = många sillisar!).

Hurdan borde man vara som person för att passa bra till uppdraget?

Jag hoppas att min efterträdare verkligen vill vara ordförande och har en brinnande iver för att arbeta hårt för att utveckla Stadga. Jag hoppas att nästa ordförande har en positiv inställning och uppmuntrar och stöttar resten av styrelsen. Som ordförande krävs bra sociala kunskaper. Man måste kunna tala inför folk, kunna komma överens med olika personer och vara öppen för att träffa nya människor. En bra ordförande måste kunna delegera uppgifter, kunna ge och ta emot feedback (både positiv och negativ) och vara bra på att kommunicera. Bra stresshanteringsförmåga är absolut nödvändig, eftersom man som ordförande konstant har många järn i elden i kombination med att man måste kunna hålla sej lugn i de mest oväntade situationerna som uppkommer längsmed året. Som ordförande måste man också vara villig att ge mycket av sin tid åt Stadga, styrelsearbetet och representation på evenemang är tidskrävande! Sist men inte minst hoppas jag på att nästa ordförande vågar bryta mönster och prova på nya lösningar som för föreningen framåt.

Behövs förkunskaper?

Tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet, och särskilt av Stadgas verksamhet är absolut att rekommendera. Jag hade själv inte suttit i Stadgas styrelse innan jag blev ordförande, men det att jag hade varit väldigt aktiv inom Stadga och kände till verksamheten bra underlättade nog mitt arbete otroligt mycket.

Favoritminne från stysseåret?

Det har hänt så otroligt mycket roligt och bra under året, så det är svårt att välja ett minne. Men jag måste kanske säga den sjukt bra filisen på vår egen sillis då jag insåg att vi lyckats ordna en så lyckad årsfestvecka, årsfest och sillis (legenden säger att jag kanske fällde en liten lyckotår bakom mina oikkaribrillor).

IMG_6287

 

 

Dags för Kårval!

Igår (30.11) började förhandsröstningen inför Kårvalet, visst ska du rösta? Kanske ni redan stött på kandidaternas kampanjer på campus? Vet du vad Kårvalet är? Vad är det vi egentligen väljer?

Vartannat år röstar alla medlemmar i ÅAS (Åbo Akademis Studentkår) i Kårvalet. Jag vill påminna er, speciellt gulisarna, att ÅAS, alltså Åbo Akademis Studentkåren, inte skall blandas ihop med Åbo Akademi. Det är två skilda organisationer, som har ett tätt samarbete. ÅAS viktigaste uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen och möjlighet att studera.

För att förtydliga detta, har jag nedan citerat inledningen i ÅAS stadgan:

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med självstyre, lagstadgad i universitetslagen (558/2009) och lag om införande av universitetslagen (559/2009). ÅAS verkar i Åbo, Vasa, Jakobstad och Helsingfors. ÅAS har ca 5000 medlemmar.

Det vi gemensamt nu väljer i Kårvalet, är 25 fullmäktigeledamöter som under de följande två åren kommer att bestämma över Studentkåren. Fullmäktige är Studentkårens högsta beslutsfattande organ, och det är i fullmäktige som man får möjlighet att påverka Studentkårens och studerandenas framtid. Fullmäktiges viktigaste uppgift är att välja samt ge befogenheter åt ÅAS styrelse, som även består av studeranden.

Fullmäktige är även det organ som väljer studeranderepresentanter (studrep.) till Åbo Akademis diverse nämnder och organ, tex. till fakultetsråden, universitetkollegiet, styrelsen, samt rättsskyddsnämnden. Fullmäktige säkerställer att studerandenas röster blir hörda där de bör höras.

Fullmäktige består av grupperingar, som alla representerar olika ideologier. De flesta grupperingarna är politiskt bundna, men de finns även en politisk obunden gruppering. Du kan bekanta dig med de olika grupperingarna på studentkårens hemsidor, samt på Facebook.

Alla studeranden vid ÅA har rösträtt. Röstningen påbörjas med en förhandsröstning den 30.11-3.11, och de egentliga valdagarna är 7-8.11. Röstningen sker elektroniskt, och länken finns publicerad på sidan: https://karval.studentkaren.fi

Via länken hittar du en kandidatlista, samt ett kandidattest. Gå gärna in på kandidatmaskinen för att se vem som skulle vara en passande kandidat just för dig. Du hittar även ytterligare information om valet under länken, så jag rekommenderar varmt att du går in och kollar! I år har vi en Rättsnotarie som ställer upp i valet för De Rättvisa (den politisk obundna grupperingen), nämligen Ada Selänniemi. Lycka till i valet Ada!

Via följande länk hittar du bland annat mera information om ÅAS, styrelsen, fullmäktige, samt aktuella händelser i Studentkåren: https://www.studentkaren.fi.

Fastän du inte just i år ställt upp i Kårvalet, uppmuntrat jag er alla att söka till diverse studeranderepresentant uppdrag som söks året runt. Det finns alltid en post att fylla! Dessutom ger ett studrep. uppdrag ypperliga meriter för dig som är intresserad av fullmäktigeledamot-arbete i framtiden. Vilket jag varmt kan rekommendera! Det har varit ett par otroligt lärorika år, och jag skulle när som helst göra om det!

Ifall du har någonting du funderar över gällande ÅAS (eller ÅA) och hur just du t.ex. kan aktivera dig inom Studentkåren, ger jag gärna tips och råd! Fastän jag lämnat ÅA för att slutföra min examen på TY, kommer ÅA och ÅAS alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta.

Det går lättast att kontakta mig via e-post (daniela.karlsson@elisanet.fi), men även via Facebook passar utmärkt.

Ha en skön höst!
Puss & Kram

Daniela

Daniela Karlsson
Fullmäktigeledamot 2016–2017 (De Rättvisa)
Studerande representant i Fakultetsrådet för Samhällsvetenskaper och Ekonomi vid Åbo Akademi 2015-2016
Studerande representant i rättsskyddsnämnden vid Åbo Akademi 2016
Stadgas Ordförande 2014

 

 

 

 

 

 

Min gulishöst 2017

Det var ungefär för en månad sedan vi för första gången träffades. RN-gulisarna 2017. I ett klassrum i ASA-huset var stämningen förväntansfull. Vi alla visste att runt omkring oss har vi de personer vi kommer att spendera vår tid med de följande tre åren, och för min del kan jag säga att jag inte hade en minsta lilla aning om hur det skulle bli. Mina första ord till mina blivande studiekompisar är inte så svåra att gissa. Hej! Jag heter Iris, är nitton år gammal och kommer från Helsingfors. Helt ärligt vet jag inte hur många som redan då snappade upp det, eftersom alla antagligen hade fullt upp med att tänka på sin egen tur och presentation, inklusive mig själv.

Våra tutorer var också med, Ada, Jennifer och Pi. Dem hade jag träffat redan på prepkursen (vilken jag varmt rekommenderar) såsom även några av gulisarna. Tutorerna gav schemat för introduktionsveckan och info om gulisevenemang utöver den första veckan. ”Wow så mycket med program, undrar hur många av gulisarna egentligen kommer att delta”, var den första tanken som slog mig. Senare blev det ändå rätt klart för alla att deltagandet för gulisarna -17 var nog verkligen ingenting att oroa sig över.
Picknick, gulisolympiad och gulisöl (som var ett ypperligt tillfälle att träffa även äldre RN-studeranden) var några av programmen som ordnades åt oss. Jag är fortfarande överraskad hur snabbt den oerhört bra gruppandan mellan oss gulisar växte fram. Det var redan på andra dagen i introduktionsveckan som en av gulisarna bjöd oss andra hem till honom för att chilla.

Gulisintagning

En av höjdpunkterna på gulisveckorna var gulisintagningen. Att tillsammans klara av utmaningar och leka olika lekar var definitivt något som förstärkte gemenskapen. Tyvärr insjuknade jag den tredje veckan i den s.k. ”gulisflunssan” och kunde inte delta i gulissitzen som återigen lär ha varit legendarisk. ”En av de roligaste kvällarna i mitt liv” och ”Jag har inte dansat så mycket sedan min 18-års födis” var några av de meddelanden jag fick dagen därpå. Vi har också fått möjligheten att gå på intressanta exkursioner, till exempel till Helsingfors där vi besökte några advokatbyråer och magistraten, samt delta i föreläsningar och seminarium som alla varit väldigt givande och intressanta. Denna vecka åkte en grupp med gulisar och tre äldre studeranden på exkursion till London! Dessa evenemang och möjligheter ger tveklöst minnen för livet!

Att varje dag lära sig något nytt om sina studiekompisar och veta mer om de andras bakgrund är något så obeskrivligt fint. Vi alla är unika och olika som personer, men har en mer eller mindre likadan livssituation, som binder oss ihop. Omtänksamheten och hjälpsamheten bland gulisarna är helt obegriplig och utan tvekan något som kommer vara väldigt viktigt för oss också i fortsättningen och i framtida studier. Jobbiga stunder i livet kommer och jag har redan nu upplevt den stödjande miljön bland gulisarna, för att inte glömma de äldre studerandena. Att studera vid en liten utbildningslinje är en stor fördel enligt mig. Sammanhållningen jag ser bland de äldre studerandena är helt fantastisk. Förutom att de studerar hårt i bibban och dricker ”lite” kaffe nu och då på Domvillan, har de aktivt varit med i våra gulisevenemang.

Åbo som studiestad kan jag varmt rekommendera. Det är inte endast RN-studeranden man träffar och umgås med, utan även många andra från andra fakultet. Campusområdet är så koncentrerad och det finns studeranden vart än man går. Massor med evenemang ordnas och det är fritt fram att delta. Jag har inte en enda gång ångrat mitt val av att söka till Åbo Akademi och framförallt rättsnotarie utbildningslinjen, och förmodligen kommer jag inte ångra det i framtiden heller.
Min gulishöst har varit den bästa någonsin! Och fortsätter säkert bara att bli bättre.
För allt detta hör ett stort tack till våra underbara tutorer som ordnat program som de själva också aktivt deltagit i, de har stött oss och kommer utan tvivel göra det i framtiden också. Tack även till mina otroligt fina studiekompisar, ni överraskar mig varje dag med hur trevliga, ivriga och smarta ni är. Att det bara är en månad sedan jag för första gången satte min fot i klassrummet i ASA-huset är helt ofattbart då jag tänker på hur nära och bekanta alla och allt känns just nu.

– Iris Laitinen

 

IMG_5803

 

 

Att vara gulistutor

tutorHej mina kära medstadgeiter! Mitt namn är Rufus Nordman, jag är 22 år gammal och jag är för tillfället på andra året i mina studier. Förra året hade jag turen att bli vald som en av tutorerna för de kommande gulisarna, tillsammans med Emilia och Axel. Nu vill jag dela mina tankar kring tutorskapet och mina upplevelser från förra hösten som tutor. Hoppeligen kommer dessa tankar och upplevelser att uppmuntra er till att söka till tutorer för läsår 2017-2018!

Att vara gulistutor innebär att man har ett visst ansvar för att leda de nya studerandena in på rätt stig i universitetslivet. Detta gäller både för själva studerandes del och för studielivet i sin helhet. En bra början med studierna är något som sätter grunden för en bra studietid, och studietiden skall ju vara den bästa tiden av ditt liv. Detta ansvar du har som tutor betyder även att du får en chans att utveckla dig själv, och en möjlighet att göra någonting som känns värdefullt under din tid vid Åbo Akademi.

Trots att tutoruppdraget är ämnat att få de nya gulisarna att känna sig välkomna, finns det även mycket fördelar i det för dig själv som tutor. Gulishösten är en händelserik tid av livet och jag har själv knappast haft en lika rolig period av mitt liv som gulishösten. Som tutor får du på sätt och vis uppleva gulishösten på nytt och vara med på alla de evenemang som du själv deltog i under din gulishöst. Chansen att återuppleva den tiden är något som bör tas vara på, medan man har den.

Möjligheten att genast lära känna de nya gulisarna är även något som lockade mig till att söka till tutor. Som en liten förening är sammanhållningen viktig för oss och den bör definitivt överskrida årskurs- och åldersgränser. Som tutor har du en unik möjlighet att tidigt knyta kontakter med dina kommande medstadgeiter och samtidigt sporra dem att knyta kontakter med varandra och samtliga andra medlemmar i föreningen.

I slutändan har jag aldrig ångrat att jag sökte till tutor i och med att upplevelsen endast varit positiv. Tutorskap är något som jag starkt rekommenderar till alla, oberoende av på vilket år du är i dina studier. Det finns heller ingen orsak att oroa sig för att tutorskapet skulle kräva en överväldigande mängd av din tid; uppdraget går smidigt att sköta vid sidan om dina studier. Ta alltså tag i denna möjlighet och sök till tutor för rättsnotariestuderanden läsår 2017-2018!

Puss&kram,
Rufus

Att göra det rätta valet

Hej på er alla! Jag heter Aapo Mahlamäki och jag är en 20-årig åbobo. Jag är en helt ny Stadgeit – det vill säga jag inledde mina rättsnotariestudier vid Åbo Akademi nu i januari. Allt är fortfarande ganska nytt för mig men alla har varit jätte hjälpsamma och trevliga mot mig och hjälpt vid behov.

Mitt modersmål är finska men jag har studerat A-svenska i gymnasiet och satsat ganska mycket på svenskan under gymnasietiden. Jag var kanske 16 år då jag bestämde mig för att jag vill studera juridik. Min väg hit till Åbo Akademi har dock varit lite krokig. Då jag var abiturient hörde jag talas om Åbo Akademis rättsnotarieutbildning och jag började överväga det alternativet på allvar. Efter studentskrivningarna orkade jag dock inte läsa så mycket och istället sökte jag till Åbo universitet för att studera språk, där jag inledde mina studier hösten 2015. Språkstudierna kändes intressanta till en början och jag trodde att jag skulle bli en språklärare. Jag förstod dock ganska snabbt att det var något som jag absolut inte ville göra i framtiden. Jag undrade varför jag hade avstått så lätt från min dröm om att bli jurist.

En grå novemberkväll för drygt ett år sedan var en stor vändpunkt för mig. Jag funderade på min framtid och var osäker på vad jag skulle göra. Det var dock klart att jag inte ville fortsätta mina språkstudier. Jag var uttråkad och kom på idéen att besöka ÅA:s webbsidor. Efter en stund hade jag rättsnotarieutbildningens webbsidor framför mig och jag ville se vårens inträdeslitteratur. Det tog en sekund för mig att fatta mitt hittills bästa beslut – jag bestämde mig för att söka till ÅA, och allt började kännas väldigt klart.

Då jag till en början öppnade böckerna tvekade jag nog lite. Det kändes skrämmande att försöka greppa all information på ett främmande språk. Jag använde ordbok första gången jag bekantade mig med böckerna och kollade några begrepp i boken, men efter det har jag inte behövt använda ordböcker. Jag blev lättad då jag märkte att jag förstod texten. Slutligen var det bara en stor fördel att läsa på svenska eftersom jag var tvungen att koncentrera mig helt och hållet på det jag läste. Inträdeslitteraturen kan vara ganska abstrakt och jag tycker att det var klart när konstruktionerna och paragraferna utformades på svenska i mitt huvud. Allt annat gjorde jag på finska, så jag hade liksom två parallella ”helheter” i mitt huvud hela våren som jag inte kunde blanda med varandra.

Jag deltog på Stadgas prepkurs och den var verkligen till stor hjälp för mig! Att studera juridik handlar inte bara om att läsa utan man måste också kunna tillämpa det man läst, vilket jag fick jättebra tips om på prepkursen. Under kursen hade vi förutom föreläsningar (där vi gick igenom inträdeslitteraturen) även bl.a. simulerade inträdesprov, rättsfallsövningar, och vi fick dessutom tips på hur man svarar på juridiska frågor. 
Den största nyttan för mig var att jag lärde mig hur man svarar exakt och noga (vilket är väldigt viktigt när det är fråga om juridik) på frågorna i provet. Att göra de två simulerade proven var enligt mig den bästa övningen inför inträdesprovet. Jag tycker också att det var väldigt bra att alla fick respons på sitt simulerade inträdesprov, då detta hjälpte mig att koncentrera mig på de saker och svarstekniker som jag ännu inte kunde. Även prepkursmappen som utdelades på kursen var till väldigt stor hjälp vid repeterande under de sista veckorna innan urvalsprovet.

Kort sagt – prepkursen gav mig mera självförtroende inför provet och utan rättsfallsövningarna eller tipsen på förbättring av svarstekniken hade jag inte klarat av inträdesprovet. Prepkurssitzen som ordnas under veckan var förstås också en stor motivationshöjare 😉

Den rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi är ganska liten, men det betyder bara bättre gruppanda bland studerande. Alla hjälper varandra vid behov. Dessutom får vi alla ÅA:s rättsnotarier en stor fördel på arbetsmarknaden. Våra kurser är på svenska och finska i samarbete med Åbo universitet, vilket betyder att vi behärskar lagstiftningen på båda språken. Dessutom kan jag inte göra något annat än att bara varmt rekommendera ÅA:s rättsnotarieutbildning till alla finskspråkiga som vill ta ett språkbad i Finlands bästa studiestad.

Hoppas vi ses på prepkursen! ☺
– Aapo

profkuva