Kansli

Välkommen på kanslitur!

Stadgas kansli har sedan sommaren 2016 varit beläget i huset för Åbo Akademis rättsvetenskapliga institution Domvillan på adressen Gezeliusgatan 2. Kansliet är öppet under kansliturerna som ordnas en gång i veckan under läsåret. Styrelsemedlemmarna ansvarar för att det finns kaffe och te samt möjligen något litet att äta för alla.

Kanslituren hålls under läsåret varje onsdag kl. 14:30-16.

Följ med veckomailet, ifall tidpunkten i undantagsfall ändrar.

På kansliturerna har stadgeiter möjligheten att bekanta sig med vårt kurslitteraturbibliotek, köpa våra snygga halarmärken till förmånligt pris, läsa medlemstidningar från Stadga och från andra föreningar samt naturligtvis umgås i det bästa Stadga-sällskapet. Ses på kanslituren!