Feedback

Har du något du undrar över? Vill du ge feedback, förslag eller idéer vad gäller föreningens verksamhet? Då är du välkommen att ta kontakt nedan!
Meddelandena behandlas under styrelsemötena och svar publiceras därefter på denna sida. Sträva efter att formulera ditt meddelande på ett sakligt sätt.

Feedback med svar

Här kommer svaren att publiceras!